eurusd

Chủ đề Trả lời Hoạt động
Vàng - Forex ngày 11/03/2020: GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, EUR/CHF 5 Tháng Ba 13, 2020
Giá Vàng - Xu hướng Forex (03/10/2019) 30 Tháng Mười 10, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex (30/09/2019) 34 Tháng Chín 30, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex (18/09/2019) 21 Tháng Chín 19, 2019
Xác xuất trong Trade BO 2 Tháng Chín 3, 2019