[Video] Thực chiến Trade BO: Lucky Man, X7 TK, Ngày tháng thất bát (07-08-19)

[Video] Thực chiến Trade BO: Lucky Man, X7 TK, Ngày tháng thất bát (07-08-19)

Nhận định chính:

AUD/JPY vẫn đang trong Downtrend.

EUR/GBP liên tục kiểm tra vùng 0.9240 - 0.9250 dấu hiệu 2 Top nhưng chưa thể phá.

EUR/USD tương tự khi xuất hiện 2 Top trên Chart H4.

Video:

Các lệnh ngày 07/08/2019 khá nhiều may mắn nhưng vẫn tuân thủ: Breakout đánh theo Breakout, Xuất hiện Price Action thì đánh theo Price Action.

Naked Chart and Sexy Trading!

Chúc các bạn giao dịch thành công!

1 Like