[Video] Thực chiến Trade BO (13/08/2019)

Thực chiến Trade BO (13/08/2019)

Ứng dụng các lý thuyết về:

  • Độ biến động thị trường
  • Giao dịch với Breakout và các mô hình tiếp diễn.
  • Áp dụng khi xuất hiện các tín hiệu Price Action phù hợp.

Mời bạn xem Video và góp ý: