[Video] Thực chiến Trade Binary Option (10/10/2019)

Thực chiến Trade Binary Option (10/10/2019)

Kỹ thuật áp dụng chủ yếu thiên về Price Action là các Mô hình lớn như: Vai - Đầu - Vai, Double Tops

Áp dụng Price Action tại các vùng tròn số - Big Round Numnber

Không sử dụng thêm chỉ báo, vẫn xài Blank Chart trống trơn để Trade BO để không bị Indicator nó lừa.

Mời các bạn nhóm @babybo xem Video và góp ý:

Chúc bạn giao dịch thành công

3 Likes