TradingView: Hiển thị giá trị hiện tại của toàn bộ chỉ báo - Indicator

TradingView cung cấp cho các Trader một công cụ nhỏ nhưng vô cùng hữu ích đó là “Nhãn chỉ tiêu giá trị cuối cùng”.

Công cụ này cho phép bạn nhìn sang Cột biên bên phải của biểu đồ và nếu trên biểu đồ có thêm các chỉ báo Như EMA, RSI, Stochastic, Bollinger Bands thì nó sẽ hiển thị giá trị hiện tại của các chỉ báo này.

Để sử dụng rất đơn giản.

Bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng Settings trên biểu đồ hoặc Click chuột phải, chọn Cài đặt.

Chọn tiếp Các tỷ lệ sau đó đánh dấu vào ô “NHãn chỉ tiêu giá trị cuối cùng”.

Bạn sẽ thấy giá trị thực của các chỉ báo đã thêm vào biểu đồ dựa trên màu sắc mà bạn thiết lập cho các chỉ báo.

Hy vọng với Tips nhỏ này, bạn có thể sử dụng TradingView hiệu quả hơn!

Chúc bạn giao dịch thành công!

1 Like