Thị trường Forex (29/07/2019): XAU/USD, USD/CAD, EUR/AUD

Thị trường Forex ngày 29/07/2019 phiên New York có thể tập trung vào một số cặp có khả năng sẽ có Breakout hoặc đang biến động theo các mô hình giá lớn.

Mỗi ngày chúng ta có thể sẽ phát hiện các loại Mẫu Mô hình biểu đồ Forex , vẽ lại và tập trung theo dõi để dần hình thành thói quen tin vào những gì mắt thấy tai nghe.

Trong bài đầu tiên, Tô sẽ lựa chọn Ba mô hình điển hình trên 3 cặp đang theo dõi suốt thời gian vừa qua.

XAU/USD - CHART H4 MÔ HÌNH TRIANGLE

Đầu tiên là Gold - XAU/USD khi xuất hiện Triangle kinh điển trên Chart H4. Tỷ giá đã tích lũy cực đại chờ bùng nổ.

  • Breakout lên, Mục tiêu sẽ là 1435 và 1444​

  • Breakout xuống mục tiêu 1403 và 1399, 1396​

Gold Breakout sẽ giao dịch Intraday hoặc tối đa 3 ngày.

EUR/AUD CHART H4: BEARISH HARMONIC CYPHER

Cuối cùng thì EUR/AUD cũng lộ chân tướng của một Harmonic Cypher cỡ bự.

Chúng ta đã có chính xác mục tiêu chờ đánh xuống ở điểm D theo đúng tiêu chuẩn tại 1.6285. Giao dịch này nếu khớp lệnh sẽ là giao dịch kéo dài khoảng 1 tuần tới 2 tuần.

USD/CAD CHART H1: VAI - ĐẦU - VAI THUẬN NHỎ

Chờ Breakout Neckline và đánh xuống EMA200 nếu phá thế Vai đầu vai sẽ hủy chờ đợi.
Mục tiêu của Mô hình Vai - Đầu - Vai này là 1.31266 và đây là giao dịch Intraday trong ngày hoặc 2 ngày.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Cập nhật ngày 30/07/2019:

EUR/AUD tiếp tục biến động theo Harmonic Cypher

XAU/USD - CHART H4 Breakout lên và tiếp cận 1435

USD/CAD - Vai - Đầu - Vai thất bại.

Dấu hiệu Double Top trên USD/CAD Chart H1 đã x uất hiện. Chờ Breakout đáy trung tâm có thể đánh xuống tiếp.