[Thảo luận] Mô hình Double Tops liên tiếp trên Chart H4 của Gold - XAU/USD

Giá Vàng ngày hôm nay đã đi đúng kỳ vọng và có mức sụt giảm tương đối mạnh, khoảng 210pips từ 1579 xuống 1558.

Quả thật là Tô rất băn khoản về Giá Vàng ở thời điểm hiện tại khi liên tục xuất hiện các Mô hình lớn báo hiệu điều chỉnh sâu mà không dám thực sự chắc chắn vì bối cảnh thị trường hiện tại.

Vấn đề về rủi ro

Trong 2 ngày qua chúng ta gần như không cảm nhận được cái Fear thực sự của Nhà đầu tư với Giá vàng.

Các dữ liệu kinh tế gần đây tương đối là tốt. Báo cáo thu nhập các công ty tại Hoa Kỳ thì vượt kỳ vọng rất xa làm cho đà giảm của TTCK chưa thực sự rõ ràng.

Yếu tố kỹ thuật

Tô Show cái ý tưởng về Double Top lồng Double Tops trên Chart H4 của Gold để anh em cùng thảo luận

Giá Vàng trên Chart H4 đã và đang liên tục hình thành Double Top ngay tại Top 2 của Double Top cực bự trước đó cho mục tiêu là vùng Đáy trung tâm của Double Top bự tổ chảng.

Trong cái Double Tops nhỏ kia nó cũng tạo luôn một Double Top nữa mới ác liệt.

Cái Double Top nhỏ nhất đã hoàn thiện. Cái thứ hai lớn hơn 1 chút thì đang Beakout đáy trung tâm.

Tuy nhiên cả RSI và Stochastic đều đã Oversold báo đáy tạm thời nhưng chưa thấy dấu hiệu mua vào của các nhà đầu tư ở vùng giá này.

Kháng cự tạm thời ngay tại 1564 - 1567 có khả năng Giá Vàng sẽ tiếp tục bị Short xuống 1552 - 1546 và 1531.xx - Vùng đáy trung tâm của Mô hình 2 đáy lớn nhất chúng ta nhìn thấy.

Trên Chart W1 và D1 thì Signal dường như thiên về dấu hiệu đảo chiều điều chỉnh xu hướng tăng trong suốt năm 2019.

Cá nhân Tô rất kỳ vọng cú điều chỉnh này trên biểu đồ kỹ thuật nhưng thực tế Cơ bản và Kỹ thuật đang không hỗ trợ lẫn nhau.

Như vậy, trong ngắn hạn khả năng sẽ thiên nhiều hơn về điều chỉnh và tiếp tục tìm các Signal Short cho tới khi Signal Long xuất hiện rõ ràng.

Theo anh em thì sao?

Mời nhóm @gold cùng thảo luận!

2 Likes

Theo mình chờ sell 1567-1569, không biết vậy có khớp không?

1 Like

@Anh_Khoa_Le mình cũng nhắc ae trong nhóm chờ vùng giá đó. Nếu đúng như suy nghĩ cá nhân này mà nó về được 41 thôi cũng hốt thêm đc mấy trăm pips nữa.

1 Like