Tập vào lệnh fx usdjpy


Mình mới tập chơi fx. Đọc thấy nói usd có khả năng bull mạnh nên tập tạo lệnh như trên. Xin ae hướng dẫn thêm.

1 Like

@tapchoifx19 bạn có thể giải thích các tín hiệu khớp lệnh thì anh em mới có thể góp ý được. Nhưng usd bull sao lại Sell!?