NHẬT KÍ GIAO DỊCH VÀ PHÂN TÍCH duongtrader

LỆNH GBP/USD 14-10-2019
BUY GBP/USD THEO NHƯ PHÂN TÍCH KHI ĐIỂM GIÁ GIẢM VỀ NHƯ KÌ VỌNG

Anh Dương vội quá. Em không nghĩ a có thể Buy được ở giá 1.26xx đâu.

1 Like

Lệnh GU may mắn đã tp 64 pips!

2 Likes

LỆNH SELL GOLD THEO NHƯ PHÂN TÍCH

LỆNH SELL GOLD 28-10-2019
LÍ DO:VAI ĐẦU VAI!

CẬP NHẬT LỆNH SELL GOLD 28-10-2019
TP 1

1 Like

LỆNH SELL GOLD ĐÃ CÁN TRAILING STOP DƯƠNG 86 PIPS!

2 Likes

Chúc mừng bác !
Bác Dương vào lệnh cứng quá.:+1:

1 Like

LỆNH SELL EUR/AUD NGÀY 30-10-2019
LÍ DO:VAI ĐẦU VAI

1 Like

LỆNH SELL UCHF 30-10-2019
LÍ DO:BREAKOUT D1

CẬP NHẬT:LỆNH SELL UCHF đã đạt full tp với lợi nhuận 104 pips!

2 Likes

CẬP NHẬT LỆNH SELL EUR/AUD
Đã tp 1 với lọi nhuận 59 pips

1 Like

Hôm qua em cũng có theo bác lệnh sell EUR/AUD cũng lợi nhuận dc 69 pips. cảm ơn bác Duong_Tran nhiều ạ.

1 Like

LỆNH SELL AUJ VỀ ĐÍCH NHANH QUÁ,CHƯA KỊP UP LỆNH ĐÃ TP RỒI!

1 Like

@Duong_Tran cứ tỉnh là ăn, mê là Loss, Congrat anh.

1 Like

LỆNH SELL EUR/USD 4-11-2019
LI DO:BEARISH ENGULFING H1

LỆNH EUR/USD ĐÃ TP 50 PIPS!KÌ VỌNG EUR/USD TIẾP TỤC DI CHUYỂN THEO MÔ HÌNH DOUBLE TOP H4

OH,MY GOLD!

2 Likes

LỆNH SELL CAD/JPY 6-11-2019
LÍ DO:DOUBLE TOP NHỎ TRONG XU HƯỚNG ĐẢO CHIỀU

CẬP NHẬT:LỆNH SELL CAD/JPY
ĐÃ TP 1 59 PIPS!