[Live] Sử dụng MetaTrader 4 Web Trading Platform, tạo tài khoản, nạp tiền, giao dịch thực tế

[Live] Sử dụng MetaTrader 4 Web Trading Platform, tạo tài khoản, nạp tiền, giao dịch thực tế

Thời gian: 2020-03-12T13:00:00Z

1. Mở tài khoản Forex thực

  1. Live Account:
  2. Demo Account:
  3. Loại tài khoản bạn đang sử dụng và ID tài khoản, số tiền đang có trên tài khoản và số tiền được phép rút. Khu vực này bạn có thể chọn nhanh Deposit để nạp tiền và Withdrawal để rút tiền.
  4. Thông tin đăng nhập, Login chính là ID MT4, Server bạn cần chọn khi Login.
  5. Bạn có thể tải về các nền tảng MetaTrader 4

2. Các loại tài khoản Forex

2.1. Standard Account

2.2. ECN Account

2.3. Swap Free Account

3. Deposit tiền vào tài khoản

4. Phân tích kỹ thuật và khớp lệnh

Trực tiếp: