Live Brexit Super Saturday: Tranh luận và bỏ phiếu Brexit Deal của ông Boris Johnson

Xem Live Sự kiện Brexit Super Saturday trên Youtube:

Cập nhật chính:

  • Boris Johnson phát biểu trước Hạ viện
  • Sửa đổi của Letwin được chọn để tranh luận bởi John Bercow
  • Người biểu tình xuống London để biểu tình chống Brexit

Các phiếu bầu đang được đếm

Quan trọng nhất:

Mục tiêu của Johson là đạt được 320 phiếu bầu để có thể chiến thắng bất kỳ một cuộc bỏ phiếu nào nữa tại Hạ viện.

Mời nhóm @Cable cùng cập nhật để chuẩn bị cho tuần giao dịch mới

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ

10 Likes