Liên Kết MT5 với Factoryforex

Mình tạo tài khoản trên factoryforex và tài khoản MT5 có liên kết được với nhau không?, mình chỉ thấy Plaftform: Mt4 với Fxtrade không thấy MT5.
Ngoài ra có trang web nào giống Factoryforex cho liên kết MT5 không?
Cảm ơn mọi người!

@son_hoang: mql5 nhé

1 Like