Lệnh sell eur/aud

Lệnh sell EUR/AUD ngày 3-9-2019
lí do sell: DOUBLE TOP
ENTRY:1.6292
STOP LOSS:1.6411
TP 1:1.6220
TP2:1.6099
FULL TP:1.6023

3 Likes

@Duong_Tran stop loss cầu toàn quá anh keke.

Đúng ra là trên nữa nhưng nói nhưng sợ nó flash crash một phát đi luôn!

1 Like

@Duong_Tran hôm nay em không khớp lệnh nào. Vẫn tiếp tục chờ đợi những Signals an toàn. Anh nên tạo lại Topic Journals riêng để Follow trong Topic đó sẽ ngon hơn :stuck_out_tongue:

1 Like

anh muốn tạo riêng mà chưa biết cách,đang mò!

1 Like

Topic này a tạo riêng còn gì.

Lệnh EUR/AUD đã TP 1 2 ĐƯỢC TỔNG CỘNG 273 PIPS,VẪN CÒN 1 LỆNH!

2 Likes

Lệnh EURAUD đã full tp 271 pips,tổng cộng lệnh EURAUD đạt 544 pips sau gần 2 tuần.

2 Likes

@Duong_Tran ghê quá anh :))

1 Like

Hay quá anh ơi. Cho đàn em học hỏi với anh nhé