Global Times: Các nhà đàm phán thương mại Mỹ cần thể hiện 'sự chân thành'

Theo một bài viết của tờ Thời báo Hoàn cầu, tờ báo tiếng Anh của Trung Quốc, tập san của Nhật báo Nhân dân, đại diện thương mại Hoa Kỳ nên thể hiện sự chân thành và bình tĩnh, khi một vòng đàm phán mới bắt đầu với các đối tác Trung Quốc tại Thượng Hải vào hai ngày thứ tư và thứ năm.

Điểm nổi bật chính:

Bài viết cho rằng nếu Washington vẫn ảo tưởng rằng Bắc Kinh bằng cách nào đó sẽ can thiệp và thỏa hiệp về các vấn đề liên quan đến chủ quyền và các lợi ích cốt lõi liên quan khác để đạt được thỏa thuận, thì không có thỏa thuận nào ổn cả.

Mọi sự chú ý vẫn tập trung vào các cuộc đàm phán thương mại mới giữa Trung - Mỹ để xác định các xu hướng tiếp theo cho AUD và JPY.