Giá Vàng - Xu hướng Forex tuần 51 (16/12 - 20/12/2019)- Phần II - Phân tích kỹ thuật

Phân tích Giá Vàng - Thị trường Forex hàng tuần: Vàng tích lũy cực đại chờ Breakout, GBP/USD giảm điều chỉnh chờ tin, USD/CAD thiết lập giao dịch với Vai - Đầu - Vai

Thảo luận trên diễn đàn và đọc bài trên Website chính!

Update kiểm tra từ BABYFOREX