Giá Vàng - Xu hướng Forex tuần 51 (16/12 - 20/12/2019): Phần I - Phân tích cơ bản

Bài được xuất bản trên:

Phân tích cơ bản tuần 51/2019: Dữ liệu kinh tế tập trung vào Vương Quốc Anh; Quyết định lãi suất GBP của BOE; Dữ liệu việc làm của Úc