Giá Vàng - Xu hướng Forex (19/12/2019)

Mời các bạn nhóm @gold, @buck, @Cable, @Loonie cùng thảo luận!

Chúc các bạn giao dịch thành công!