GBPUSD đang hình thành mô hình VDV khung H1

Liệu GBP có hình thành lên mô VDV khung H1 không ae? Đã test thử 1 lệnh 0.01. Ae cho ý kiến nhé.

em cũng đoán nó về 1,282 rồi lại bay lên 1.291

Mô hình VDV thất bại rồi. Lệnh 0.01 đã bị đá ST. Haha