[Free] TradingView Pine Script vẽ 2 RSI trong một biểu đồ

[Free] TradingView Pine Script vẽ 2 RSI trong một biểu đồ

Nội dung: Hiện tại em đang có hệ thống giao dịch như hình vẽ bên dưới nhưng không thể triển khai trên Tradingview nên nhờ anh Tô hỗ trợ về phần pine script để học hỏi thêm.

Em cám ơn

1 Like

@Erik

Thím thử Code này nhé:

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at   https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tohaitrieu

//@version=4
study("BABYFOREX DOUBLE RSI")
bbfx_rsi(x, y) => 
  u = max(x - x[1], 0) // upward change
  d = max(x[1] - x, 0) // downward change
  rs = rma(u, y) / rma(d, y)
  res = 100 - 100 / (1 + rs)
  res

plot(bbfx_rsi(close, 14), color=color.green)
plot(bbfx_rsi(close, 28), color=color.black) 

Demo:

bbfx_rsi(x, y) là tính toán giá trị RSI

plot(bbfx_rsi(close, 14), color=color.green) là hàm vẽ RSI. 14 là Period

Muốn vẽ thêm bao nhiêu RSI cũng được. Chỉ cần thêm vào 1 dòng ở cuối cùng và thay đổi tham số Period.

Chúc thím thành công!

2 Likes

Cám ơn bác Tô. Sẽ tiếp tục phát triển và học hỏi dài dài