[FOREX RECAP] Giá Vàng – Forex tuần 50 (09/12 - 13/12/2019)


Mời các bạn nhóm @gold, @buck, @Cable, @Loonie cùng thảo luận!

Chúc các bạn giao dịch thành công!

1 Like