File Quản lý vốn Trade BO WYSIWYG

File Quản lý vốn Trade BO WYSIWYG dựa trên các nguyên tắc quản lý số tiền khớp lệnh mà Tô chia sẻ và hướng dẫn trước đây. Publish lên đây để anh em tiện tải về và thảo luận.

Đọc lại về phương pháp:


Năm nguyên tắc cơ bản của Martingale WYSIWYG:

  1. Chỉ Martingale khi lệnh đầu tiên đi đúng kỳ vọng
  2. Dùng một phần lợi nhuận dựa trên sự tính toán cá nhân để Martingale lệnh thứ hai.
  3. Win 2 lệnh sẽ quay về bước nhảy với số vốn đầu tiên.
  4. Khi Martingale sai sẽ không tiếp tục Martingale.
  5. Không nên Martingale khi đã có chuỗi 6-7 lệnh Win liên tiếp

Tải về File Quản lý vốn Trade BO WYSIWYG: QUAN-LY-VON-MARTINGLE-WYSIWYG-TOHAITRIEU.NET.xlsx (18.0 KB)

Chúc các bạn giao dịch thành công!