[BABY BO PRICE] Vùng giá giao dịch Binary Option hiệu quả (05/08/2019)

BABY BO PRICE ngày 05/08/2019 chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau phân tích kỹ thuật cơ bản các cặp tiền tệ theo từng phiên và tìm ra các vùng giá quan trọng có khả năng xuất hiện Price Action với độ chính xác cao.

Mục tiêu của BABY BO PRICE

  • Đơn giản hóa phân tích kỹ thuật
  • Hướng tới tập trung vào vùng giá thay vì tập trung vào kỹ năng vẽ vời.
  • Tập cách kiên nhẫn chờ đợi vùng giá và tín hiệu Price Action đáng tin.

Sau khi chọn ra vùng giá, bạn có thể sử dụng VPS Forex để thiết lập bật thông báo tỷ giá sắp chạm vùng giá đó và bật máy để chuẩn bị tham gia thị trường theo hai hướng dẫn sau:

Video huớng dẫn thiết lập Push tỷ giá về Mobile:

PHIÊN NEW YORK - USD/JPY, USD/CHF

Với USD/JPY, Tô sẽ giao dịch vô cùng đơn giản theo hệ thống EMA và lấy EMA10 làm điểm mấu chốt.

Mời các bạn coi biểu đồ kỹ thuật USD/JPY Chart H1:

EMA1- đã giữ vai trò là kháng cự cực mạnh nên Tô sẽ ưu tiên tiếp tục đánh xuống ở EMA10.

  • Kháng cự: 106.168 - 106.20
  • Mục tiêu: 105.863 và 105.531

Thời gian đánh xuống:

  • 106.168 -> 105.86: 5 nến H1
  • 106.168 -> 105. 531: 12 nến H1

USD/CHF - Sell theo Breakout Triangle

Vùng Strong Resistance: 0.98068
Mục tiêu: 0.96868
Thời gian: End of the Day hoặc End of the Week.

Lý do:

  • Breakout Triangle
  • Support chuyển thành Resistance.
  • Vùng tròn số 0.9800

Chúc các bạn giao dịch thành công.

Theo đúng phân tích, USD/JPY đang liên tục kiểm tra kháng cự tại 106.20.

Xuất hiện Shooting Star trên Timeframe M1, Kết luận là dùng toàn bộ lợi nhuận hôm nay để giao dịch.

Sau một ngày giao dịch, đạt lợi nhuận mục tiêu và X4 TK, rút tiền rồi nghỉ…

1 Like

Cập nhật lệnh USD/JPY mục tiêu 105.531

Win - Profit 7.9$
Khối lượng khớp: $10
Tỷ giá khớp: 106.036
Tỷ giá đóng lệnh: 105.609

Nhận xét: Sau khi chạm EMA10, trên H1, EMA10 của UJ tiếp tục giữ vai trò là kháng cự. Sau đó, Tỷ giá đã chạm đúng vùng Take profit và bật ngược trở lại về Entry trong phiên Tokyo ngày 06/08/2019.