Chủ đề Trả lời Hoạt động
NHẬT KÍ GIAO DỊCH VÀ PHÂN TÍCH duongtrader 114 Tháng Mười Hai 20, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex (19/12/2019) 1 Tháng Mười Hai 19, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex (17/12/2019): Nỗi sợ Hard Brexit trở lại 2 Tháng Mười Hai 17, 2019
[FOREX RECAP] Giá Vàng – Forex tuần 50 (09/12 - 13/12/2019) 1 Tháng Mười Hai 16, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex tuần 51 (16/12 - 20/12/2019)- Phần II - Phân tích kỹ thuật 3 Tháng Mười Hai 16, 2019