Trading Tech and Tools


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Giới thiệu chuyên mục Trading Tech and Tools 1 Tháng Bảy 30, 2019
TradingView Black Friday 2019: Giảm tới 60% từ 25/11 - 30/11/2019 5 Tháng Mười Một 25, 2019
BFML - BABY FOREX Machine Learning Pattern Forecast 7 Tháng Mười Một 13, 2019
MetaTrader 4 và MetaTrader 5 không hoạt động trên macOS Catalina 24 Tháng Mười Một 7, 2019
Indicator tính Lot Size, Take Profit, Fibonacci Pivot Points đơn giản, miễn phí 1 Tháng Mười Một 6, 2019