Trading Discussion   Trade Journals


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Nhật ký giao dịch - Elsa Trading Journals 17 Tháng Mười 1, 2019
Phân tích thị trường gold tuần 38 8 Tháng Chín 30, 2019
USD/CHF Short Intraday breakout Up Trendline (25/09/2019) 9 Tháng Chín 25, 2019
Lệnh sell eur/aud 10 Tháng Chín 12, 2019