Trading Discussion   Trade Journals


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Phân tích thị trường gold tuần 38 8 Tháng Chín 30, 2019
USD/CHF Short Intraday breakout Up Trendline (25/09/2019) 9 Tháng Chín 25, 2019
Babyforex signals - journals 131 Tháng Chín 18, 2019
Lệnh sell eur/aud 10 Tháng Chín 12, 2019