Trading Discussion   Trade Journals


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Giới thiệu chuyên mục Trade Journals 1 Tháng Bảy 30, 2019
NHẬT KÍ GIAO DỊCH VÀ PHÂN TÍCH duongtrader 112 Tháng Mười Một 8, 2019
GBPUSD đang hình thành mô hình VDV khung H1 3 Tháng Mười 30, 2019
Nhật ký giao dịch - Elsa Trading Journals 17 Tháng Mười 1, 2019
Phân tích thị trường gold tuần 38 8 Tháng Chín 30, 2019