Trading Discussion   Currencies


Chủ đề Trả lời Hoạt động
[FOREX RECAP] Giá Vàng – Forex tuần 50 (09/12 - 13/12/2019) 1 Tháng Mười Hai 16, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex tuần 51 (16/12 - 20/12/2019): Phần I - Phân tích cơ bản 1 Tháng Mười Hai 16, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex (10/12/2019) 3 Tháng Mười Hai 10, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex (05/12/2019) 4 Tháng Mười Hai 5, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex (03/12/2019) 14 Tháng Mười Hai 4, 2019