Trading Discussion   Currencies


Chủ đề Trả lời Hoạt động
[Vàng - Forex] Thảo luận và cập nhật ngày 10/03/2020 4 Tháng Ba 10, 2020
[Vàng - Forex] Thảo luận và cập nhật ngày 06/03/2020 4 Tháng Ba 6, 2020
[Thảo luận] Mô hình Double Tops liên tiếp trên Chart H4 của Gold - XAU/USD 3 Tháng Hai 4, 2020
Forex ngày 31/01/2020: GBP/USD tiếp tục xu hướng tăng? 2 Tháng Một 31, 2020
Giá Vàng - Xu hướng Forex (19/12/2019) 1 Tháng Mười Hai 19, 2019