Trading Discussion   Currencies


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Giới thiệu chuyên mục Currencies 1 Tháng Bảy 30, 2019
Thị trường Forex phiên New York ngày 02/04/2020: USD/JPY, USD/CAD, GBP/USD, GBP/AUD 4 Tháng Tư 2, 2020
Thị trường Forex phiên New York ngày 27/03/2020: Các cặp tiền xuất hiện các mô hình đẹp 1 Tháng Ba 27, 2020
[KHẨN CẤP] Vàng tuần 13 năm 2020 cần lưu ý cẩn trọng, đặc biệt là Spread 1 Tháng Ba 25, 2020
Giá Vàng - Xu hướng Forex (19/03/2020): XAU/USD, GBP/USD, USD/CAD 8 Tháng Ba 20, 2020