Trading Discussion


Chủ đề Trả lời Hoạt động
[Thảo luận] Mô hình Double Tops liên tiếp trên Chart H4 của Gold - XAU/USD 3 Tháng Hai 4, 2020
Forex ngày 31/01/2020: GBP/USD tiếp tục xu hướng tăng? 2 Tháng Một 31, 2020
NHẬT KÍ GIAO DỊCH VÀ PHÂN TÍCH duongtrader 114 Tháng Mười Hai 20, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex (19/12/2019) 1 Tháng Mười Hai 19, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex (17/12/2019): Nỗi sợ Hard Brexit trở lại 2 Tháng Mười Hai 17, 2019