Trading Discussion


Economics Binary Options Risk Management Practices Currencies Trade Journals
Chủ đề Trả lời Hoạt động
NHẬT KÍ GIAO DỊCH VÀ PHÂN TÍCH duongtrader 114 Tháng Mười Hai 20, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex (19/12/2019) 1 Tháng Mười Hai 19, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex (17/12/2019): Nỗi sợ Hard Brexit trở lại 2 Tháng Mười Hai 17, 2019
[FOREX RECAP] Giá Vàng – Forex tuần 50 (09/12 - 13/12/2019) 1 Tháng Mười Hai 16, 2019
Giá Vàng - Xu hướng Forex tuần 51 (16/12 - 20/12/2019)- Phần II - Phân tích kỹ thuật 3 Tháng Mười Hai 16, 2019